Bästa kaffet Efter att ha utvärderat marknadens olika certifieringar har vi valt UTZ eftersom det är den mest omfattande standarden för ansvarsfull kaffeodling. Det gör att du kan avnjuta vårt goda höghöjdskaffe med gott samvete.

Kaffebönor

UTZ för en bättre miljö Se filmen

UTZ är en certifiering som innebär att kaffebönder utbildas i metoder som skapar ett hållbart jordbruk för människor och miljö. Resultatet blir bättre skördar, bättre ekonomi, minskad miljöpåverkan samt högre levnadsstandard.

UTZ program för certifiering av kaffe bidrar till uppfyllande av flera av FN:s 17 mål för hållbar utveckling 2030 och för att säkerställa att UTZ krav uppfylls genomförs årlig kontroll av oberoende revisorer.

  • Bättre jordbruk
  • Bättre ekonomi
  • Bättre miljö
  • Bättre hälsa
  • UTZ är bäst i klassen

Bättre jordbruk UTZ utbildar kaffebönderna i hållbara odlingsmetoder.

Under utbildningen får kaffebönderna lära sig hur man optimerar avkastningen från sin odling. Detta omfattar metoder för att få en bördigare jord, effektivare bevattning och gödning samt förebyggande åtgärder för att undvika angrepp från skadedjur. Utöver detta får dom lära sig hur man bäst hanterar kaffebönorna under och efter skörden. All försäljning redovisas ett spårbarhetssystem.

Bättre ekonomi Tack vare UTZ utbildningsprogram får allt fler kaffebönder bättre ekonomiska förutsättningar och en tryggare framtid.

Tack vara att odlarna får kunskap om effektivare odlingstekniker kan större mängder kaffe, med samma höga kvalitet, produceras till en lägre kostnad. Kaffebönderna får lära sig vikten av att även odla andra grödor för att ha andra inkomstkällor utöver kaffet. Kaffebönderna får dessutom utbildning i affärsmannaskap vilket ger dem förutsättningar att göra bättre affärer och investera i framtiden för sin familj och personal.

Bättre miljö Certifieringen kräver att naturens resurser används på ett ansvarsfullt sätt.

Urskogar skall inte avverkas och andra skyddsklassade områden skall bevaras. Biodiversitet skall främjas och utrotningshotade arter skall skyddas. Resurser som vatten och energi skall användas effektivt och avfall skall minimeras, sorteras och återvinnas. Jorderosion skall förebyggas och åtgärder för klimatanpassning skall sättas in.

Bättre hälsa En viktig del i UTZ certifieringen är att säkerställa bra arbetsförhållanden.

UTZ ställer omfattande krav på faktorer som påverkar hälsa och säkerhet vilket innebär att alla som arbetar i plantagen får utbildning samt har tillgång till skyddsutrustning när det behövs. Det säkerställs att lagar gällande arbetstider och löner följs samt att arbetarna har rätt att organisera sig i fackföreningar. Barnarbete får inte förekomma och det skall finnas skola för barnen. Tvångsarbete och diskriminering får inte förekomma och arbetsplatsen skall erbjuda kvinnor och män samma förutsättningar. Arbetarna och deras familjer skall ha tillgång till acceptabla bostäder, rent dricksvatten samt sjuk- och hälsovård.

UTZ är bäst i klassen Hållbarhetsmärkningen UTZ, som certifierar hållbar produktion av kaffe, te och kakao, har tagit hem högst poäng i en stor studie där 90 olika märkningar granskades utifrån krav på hållbarhet, transparens och kontrollprocesser.

De 90 märkningarna jämfördes utifrån kraven de ställer på hållbarhet, transparens och kontroll-
processer. För toppmärkning krävs;
1. Strikta krav på hållbarhet för miljö, människa och arbetsförhållanden som går långt utöver vad som uppfattas som ”normen” för industrin.
2. Starka oberoende kontrollprocesser.
3. Transparens. Det ska vara enkelt att förstå vad märkningen står för. Konkreta krav och tydlig information om märkningen ska finnas på hemsidan.

Studien genomfördes av den oberoende nederländska konsumentorganisationen Milieu Centraal som vill hjälpa konsumenter att göra hållbara val. Läs mer om studien här

UTZ utbildningsprogram för långsiktigt hållbart jordbruk ger bönderna bättre skördar, större intäkter, högre levnadsstandard och skapar mindre miljöpåverkan. Hela produktionskedjan är spårbar. Nu är mer än 18 000 produkter i 144 länder är nu UTZ-märkta,

X
Cart
  • No products in the cart.