Höghöjdskaffe

Hur högt vill du ha ditt kaffe?

Alla kaffeförpackningar från Cafégo är höjdmärkta för att göra det enklare att hitta sitt favoritkaffe. Dessa märkningar indikerar smakerna och det finns 1200, 1400 samt 1500 meter över havet.

Håll därför utkik på märkningen och smaka dig fram till just din favorit kaffesmak och höjd. Höjden över havet spelar roll!

Vad innebär då höghöjdskaffe & varför spelar höjden roll?Höghöjdskaffe är kaffe där minst 50% av plantagerna ligger över 1200 meters höjd över havet.

Kvaliteter och karaktärer av råkaffe och hur de definieras är något som varierar mellan världens olika platser. På de olika platserna så brukar det i regel handla om bland annat hur rent kaffet ifråga är, hur många defekter det innehåller eller hur stora kaffebönorna är.

Unik smak genom höjden

Kaffebönor som växer på hög höjd mognar långsammare och utvecklar genom denna långsamma process sin unika smak och karaktär. Det finns en internationell standard som beskriver kaffets karaktär och definieras enligt handelstermerna nedan:
High Grown (HG): ca 900 – 1200 meter över havet, Strictly High Grown (SHG): över 1200 meter över havet.

Hög kvalitet och karaktärsinriktningPå grund av fördelarna med höghöjdskaffe har vi valt att köpa in minst 50% av Strictly High Grown (SHG) odlat kaffe i våra Cafégo blandningar.

Detta val fungerar som en försäkran för att vårt kaffe har en viss kvalitet och karaktärsinriktning. Vårt val att göra detta är dessutom ett starkt bevis på vår gedigna kompetens gällande kaffe och att vi är medvetna om vad vi köper in för att kunna skapa den absolut bästa blandningen av kaffe, för att kunna erbjuda denna till våra kunder.

Se filmen om höghöjdskaffe

Ett kaffe med gott samvete

Ett kaffe med både god smak och gott samvete! Allt vårt kaffe är UTZ-certifierat. UTZ står för ett helhetstänk som skapar ett långsiktigt hållbart jordbruk med minskad miljöpåverkan och högre levnadsstandard för kaffeodlarna.

X
Cart
  • No products in the cart.